Belasting Advies

SDK adviseert cliënten op verschillende gebieden wat belastingadvies betreft. Aangezien de meeste van onze diensten gebaseerd zijn op belastingaangiften, bieden we de mogelijkheid op elke relevante dienst de meest gunstige belastingpositie te behalen. Vooral op het gebied van de inkomstenbelasting zijn er binnen wettelijke kaders mogelijkheden om u te adviseren zo laag mogelijk belasting te betalen.

Een deel van deze mogelijkheden betreft het behalen van belastingvoordeel op de lange termijn. We volgen de financiële ontwikkelingen van uw onderneming van dichtbij. Indien er een mogelijkheid is om belastingvoordeel te behalen, stellen we u op de hoogte hiervan. Het behalen van voordeel op termijn kan invloed hebben op de bestaande en toekomstige economische activiteiten van uw onderneming. Deze informatie delen we met u mee. U kunt dan de overweging maken om in te gaan op het belastingvoordeel.

SDK werkt samen met een fiscalist. Voor gecompliceerde belastingzaken wordt een beroep gedaan op zijn expertise.