Krediet Bemiddeling

U kunt het voornemen hebben om te investeren in uw werkgebied of in te slaan in een andere branche. Indien u niet beschikt over de financiële middelen om te investeren, kunnen we u informeren over de mogelijkheden om te bemiddelen met kredietverschaffers. We kunnen u assisteren bij de aanvraag van een banklening. We leveren dan onder meer de administratieve gegevens waar de bank om vraagt. Ook bespreken we wat in uw geval bij benadering haalbaar is aan krediet aan de hand van uw financiële situatie.

Indien een banklening niet kan worden verstrekt, gaan we na of financiering door derden een mogelijkheid is. Hierbij is de aantrekkelijkheid van uw investering voor kredietverschaffers van belang. De investering kan dan bijvoorbeeld gefinancierd worden door uw beschikbaar vermogen en een combinatie van lening- en deelneming van derden.