Loonadministratie

Indien u personeel in dienst hebt of van plan bent personeel aan te nemen, krijgt u te maken met de aangifte loonheffing. Hiervoor moet een loonadministratie worden bijgehouden.

Het is verplicht om periodieke betalingen aan personeel op te geven bij de Belastingdienst. Hiervoor moet aangifte loonheffingen worden ingediend. Voor een correcte aangifte is het van belang om een loonadministratie bij te houden. Op ons kantoor kunnen we u uitleggen wat het inhoudt om een juiste en volledige loonadministratie te hebben. We geven u een checklist, waarin de onderdelen voor een volledige loonadministratie kunnen worden nagegaan. Op basis van de informatie die we van u verkrijgen verwerken we de loonadministratie. We maken loonstroken op en dienen loonheffingaangiften in. Aan het begin van elk jaar sturen we jaaropgaven naar uw personeelsleden.

Als u van plan bent om personeel aan te nemen, kunnen wij u ook informeren welke stappen genomen dienen te worden om een volledige loonadministratie op te zetten.

Een overzicht van de diensten voor de loonadministratie:

• Aanvraag loonheffingennummer
• Opmaken van arbeidscontracten
• Verwerken van de loonadministratie
• Samenstellen van loonstroken
• Indienen van loonheffingaangiften
• Versturen van jaaropgaven
• Aanmelding en mutaties pensioenfonds